Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Formulir Surat Kuasa Khusus

Lampiran I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR
:
22 /PMK.03/2008
TENTANG
:
PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
SURAT KUASA KHUSUS WAJIB PAJAK ................ (1)
Nomor : .......... tanggal .............(2)

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Lengkap
:
............................................................................
(3)
Alamat
:
............................................................................
(4)
Jabatan
:
............................................................................
(5)
Nama Wajib Pajak
:
............................................................................
(6)
Alamat
:
............................................................................
(7)
............................................................................
Status
:
_
_
Pusat

Cabang : ..................................................

(8)
NPWP
:
_
_

-
_
_
_

-
_
_
_

-
_
-
_
_
_

-
_
_
_
(9)

Dengan ini memberikan kuasa khusus kepada :
Nama Lengkap
:
............................................................................
(10)

Alamat
:
............................................................................
(11)
NPWP
:
_
_

-
_
_
_

-
_
_
_
_

-
_
_
_

-
_
_
_
(12)
No. Izin Praktek
:
.............................................................................
(13)

Untuk melakukan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan berupa : ........................................................ (14) berkenaan dengan jenis pajak .......................... (15) Masa Pajak/Tahun Pajak .................... (16). Bersama ini kami lampirkan ...................... (17)

Demikian Surat Kuasa Khusus ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Penerima Kuasa,...................................(18)
Pemberi Kuasa,

Materai

....................................(19)

 Artikel Terkait :

Dasar hukum :